Politica de Confidentialitate

Conform cerințelor Regulamentului General pentru Protectia Datelor (GDPR - General Data Protection Regulation (EU) 2016/679) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, SC AJG Trucks & Trailers SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru www.ajgrom.ro, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru și SC AJG Trucks & Trailers SRL nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor. 

Securitatea datelor

Pentru protecția datelor dvs., SC AJG Trucks & Trailers SRL a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. În cazul unei încălcări a protecției datelor dvs. cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dvs., vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore. 

Prelucrarea datelor minorilor

Vă punem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se refera in mod exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt. 

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Datele furnizate de utilizator

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dvs. pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare.

Prelucrări ale datelor pentru care nu este necesar consimțământul - Formular de contact:

La trimiterea formularului de contact respectiv, vor fi prelucrate datele dvs. cu caracter personal din categoriile* (date de contact și de identificare, precum și textul solicitării dvs.).

Scop: Răspunsul la solicitarea dvs.

Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde credibil.

Durata de stocare: 12 luni

Consecințele refuzului: în situatia în care nu furnizati aceste date, nu ne veți putea contacta și nu vă vom putea furniza informațiile solicitate. 

2. Datele colectate de noi 

Colectăm datele cu caracter personal (adresa IP) în mod automat prin utilizarea de Cookie-uri.

Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe website-ul nostru, consultați pagina http://www.ajgrom.ro/politica-cookie

Care sunt drepturile dvs.? 

În conformitate cu Legea federală de protecția datelor (în România și Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date), puteți face uz de următoarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter personal:

 • Dreptul la informații - puteți solicita o confirmare a procesării datelor dvs. personale și a modului în care acestea sunt utilizate.
 • Dreptul la corectare - puteți solicita oricând corectarea sau completarea datelor cu caracter personal incomplete sau incorecte. 
 • Dreptul la ștergere - puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dvs. sau dacă procesarea se bazează pe acordul dvs., acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dvs., de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.
 • Dreptul la limitarea procesării - aveți dreptul să solicitați o limitare a procesării datelor dvs. cu caracter personal în următoarele cazuri:
  • contestați corectitudinea datelor dvs., acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dvs.
  • procesarea datelor dvs. cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora si solicitați o limitare a utilizării acestor date
  • dacă nu ne mai sunt necesare datele dvs. cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale
  • ați contestat procesarea datelor dvs.cu caracter personal
 • Dreptul la transmiterea datelor - ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care procesăm aceste date în baza acordului dvs. sau pentru executarea unui contract între noi, prelucrarea făcându-se prin procese automatizate.

 • Dreptul la contestare - în cazul în care procesăm datele dvs. cu caracter personal pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care facem referire la necesitatea de apărare a unui interes legitim, puteți contesta procesarea acestor date, în măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv.

 • Dreptul la reclamație - dacă sunteți de părere că am încălcat prevederi ale dreptului european în procesarea datelor dvs. cu caracter personal, lezând astfel drepturile dvs., vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dvs. Bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați Autorității Romane pentru Protecția Datelor, respectiv unei autorități europene de supraveghere.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct fața de SC AJG Trucks & Trailers SRL printr-o notificare la adresa de e-mail office@ajgrom.ro 

SC AJG Trucks & Trailers SRL nu dezvăluie datele dvs. personale către terțe părți. Vă prețuim încrederea și depunem toate eforturile pentru a vă proteja datele.  

Dreptul de a modifica politicile cu notificare prealabilă

SC AJG Trucks & Trailers SRL își rezervă dreptul de a-și modifica politicile de confidentialitate în orice moment în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor. Vom publica respectivele modificări în această pagină pentru a vă informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectam și modul în care le utilizăm.

Dacă aveți întrebări cu privire la politica noastra de confidențialitate, nu ezitați să ne scrieți pe adresa de e-mail office@ajgrom.ro.